Buďte rýchlejší, pružnejší a inovatívnejší než konkurencia pomocou 3DExperience riešení

Strojárstvo sa nachádza pod veľkým tlakom. Životný cyklus výrobkov se skracuje, zákazníci očakávajú 100% výsledok, rastúce ceny vstupov a práce ohrozujú konkurencieschopnosť. Je treba rýchlo reagovať na zmenu trendov a pohyby na trhu, a pritom zachovať kvalitu a stále ponúkať konkurencieschopnú cenu. Do hry navyše vstupujú individuálne požiadavky súvisiace s personalizáciou výrobkov na mieru konkrétnej skupine klientov. Nie je jednoduché sa toľkým dramatickým zmenám prispôsobiť. Platforma 3DEXPERIENCE spoločnosti Dassault Systèmes však ponúka riešenie. 

Chcem vedieť viac

Hlavné výhody 3DEXPERIENCE v strojárskom priemysle

V strojárskom priemysle se oceňuje presnosť, kvalita a stále viac rýchlosť v spojení s dobrou cenou. Reagujte pružne na pohyby na trhu, zmenu trendov a požiadavky vašich dodávateľov s využitím 3DEXPERIENCE platformy spoločnosti Dassault Systémes. Zoznámte sa s hlavnými prednosťami platformy práve vo vašom odbore.

Konkrétne 3DEXPERIENCE riešenia pre strojárstvo

  • / Efektivita
  • / Úspora nákladov
  • / Rýchlosť
Single Source for Speed

S 3DEXPERIENCE riešením Single Source for Speed môžete riadiť proces realizácie výrobku - od zdrojov, cez návrh, výrobu až po servis - kdekoľvek na svete. Toto riešenie využíva jednotný dátový model platformy 3DEXPERIENCE, ktorý umožňuje všetkým účastníkom realizačných procesov zdieľať a komunikovať vždy aktuálne a jednoznačné informácie. Realistický zážitok z 3D virtuálneho výrobku umožňuje všetkým účastníkom získavať správne informácie v reálnom čase a odkiaľkoľvek, čo uľahčuje komunikáciu a zlepšuje monitorovanie projektov.
 
Výrobcom sa vo výsledku znižujú náklady, zvyšuje kvalita výrobkov a sú schopní ich dodať na trh v kratšom čase. Single Source for Speed uvoľňuje a zrýchľuje vývoj výrobkov, realizáciu zákaziek a servisných činnosti pre všetky konfigurácie výrobkov, a to udržateľným spôsobom. Single Source for Speed umožňuje výrobcom realizovať ich strategické iniciatívy a otvára im cestu pre rýchlu integráciu do globálneho priemyslu.
 
Hlavné prednosti a konkurenčné výhody riešenia

  • všetky technické údaje na dosah ruky!
  • sledovanie termínov a nákladov ("On-Time" a "On-Budget")
  • redukcia nákladov na vývoj a zvýšenie kvality výrobku
  • optimalizácia výroby dielov a montáže výrobkov
Výhody 3DEXPERIENCE platformy z pohľadu oblastí a pozícií vo vašej spoločnosti
Sociálna komunikácia a vznik nových nápadov
Riadenie projektov a požiadaviek
Vývoj a konštrukcia
Kusovníky a riadenie zmien
Expertné simulácie výrobkov
Lisovacie náradie a formy
NC programovanie a simulácie
Inteligentná technická dokumentácia
Vybrané prípadové štúdie
3DEXPERIENCE v KONŠTRUKTA-Industry, a.s.

Platforma 3DEXPERIENCE podporuje v spoločnosti KONŠTRUKTA-Industry všetky aspekty biznisu integrovanými nástrojmi pre obchod a marketing, riadenie projektu, vývoj, návrh, vizualizáciu a simuláciu výrobku, technickú prípravu jeho výroby, vlastnú výrobu, montáž a údržbu, teda po celú dobu životného cyklu výrobku.

Ozvite sa nám. Sme špecialisti na 3DExperience. Poradíme, analyzujeme, nasadíme.