Rýchlejšie, efektívnejšie a pružnejšie inovácie produktov pre zvýšenie vašej konkurencieschopnosti

Podnikať v leteckom priemysle je stále náročnejšie. Konkurencia v globálnom prostredí silnie, zvyšujú sa ceny vstupov, naopak dlhodobo sa znižujú vládne výdaje na obranu. Výrobcovia z leteckého priemyslu viac než 25 rokov používajú 3D/PLM aplikácie spoločnosti Dassault Systèmes, ktoré sa teraz spájajú do jedného robustného riešenia s názvom 3DEXPERIENCE. Vývoj a výroba produktov sa prechodom na 3DEXPERIENCE riešenie stáva rýchlejšou, efektívnejšou a umožňuje dosahovať lepšie výsledky s nižšími nákladmi. Produkty už nevznikajú na papieri, ale získavajú reálnu 3D podobu od počiatočných fáz vývoja. Zamestnanci sú lepšie informovaní, zákazníci vtiahnutí do deja a dodávatelia do procesu vývoja. 

Chcem vedieť viac

Výhody 3DEXPERIENCE v leteckom priemysle

Vysoké požiadavky odberateľov, prísna regulácia celého odvetvia, náročný a dlhodobý vývoj, veľa spolupracujúcich spoločností, to všetko charakterizuje podnikanie v leteckom priemysle. Riešenie 3DEXPERIENCE od spoločnosti Dassault Systémes rieši každý jeden aspekt podnikania v tomto odbore. Tu sú hlavné prínosy platformy.

Konkrétne 3DEXPERIENCE riešenia pre letecký priemysel

  • / Rýchlosť
  • / Úspora nákladov
  • / Efektivita
Co-Design To Target riešenie

Vďaka 3DEXPERIENCE riešeniu pre priemyselné odvetvie letectva a obrany Co-Design to Target môžu ako menší dodávatelia, tak aj veľkí OEM výrobcovia efektívnejšie plniť svoje výrobné programy v kategóriách dodržiavania rozpočtu, harmonogramu, špecifikácií nového výrobku a vytýčených cieľov projektu.

To sa deje jednak vo fáze návrhu výrobku a ďalej pri zmenách, napr. pri zavádzaní nových technológií. Riešenie sa tiež zaoberá problémami s neprepojenými pracovnými prostrediami. Riešenie Co-Design to Target zaručí, že aj pri akýchkoľvek zmenách v plánoch, návrhu výrobku a pri zavádzaní nových technológií bude projekt vždy dokončený včas a v rámci rozpočtu.

Všetky body procesu sú prepojené a sledované v reálnom čase v jednom programe. Prepojené je tak všetko, od konceptu cez detailný návrh, simulácie a optimalizácie až po plánovanie a programovanie výroby.

Výhody 3DEXPERIENCE platformy z pohľadu oblastí a pozícií vo vašej spoločnosti
Riadenie a uvádzanie výrobkov
Konštrukcia definičného modelu výrobku
Konštrukcia stavby výrobku
Konštrukcia systémov a vybavenia
Prepojenie konštrukcie a kontroly
Ozvite sa nám. Sme špecialisti na 3DExperience. Poradíme, analyzujeme, nasadíme.