3DEXPERIENCE

Povýšte proces inovácie produktov na 3DEXPERIENCE. Odštartujte 4. priemyselnú revolúciu vo vašej spoločnosti.

Svet sa zrýchľuje, spája a dátovo zväčšuje. Zásadne sa mení tiež proces inovácie výrobkov. Len máloktorá spoločnosť dokáže na tieto trendy adekvátne reagovať. Buďte medzi nimi. Unikátna platforma 3DEXPERIENCE spoločnosti Dassault Systèmes spája špičkové 3D modelovacie a simulačné aplikácie s informačným systémom a tým podporuje inovácie, sociálnu komunikáciu, rozvíja "business intelligence" procesy a vytvára novú úroveň vývoja produktov. Buďte rýchlejší, efektívnejší a ziskovejší vďaka 3DEXPERIENCE riešeniu a know how implementátora riešenia spoločnosti Technodat.

PREČO ZVOLIŤ 3DEXPERIENCE PLATFORMU?

Spoločnosť Dassault Systèmes patrí medzi najväčších poskytovateľov 3D CAD riešení, ale tiež simulačných a databázových aplikácií vrátane aplikácií sociálnych a kooperačných. Firma založená v roku 1981 stála pri zrode PLM riešení, ktoré od roku 2011 úspešne transformuje na jedinečnú 3DEXPERIENCE platformu. Touto platformou spoločnosť reaguje na vývoj na trhu v dobe, keď nástup rýchleho internetu, cloudových technológií a sociálnych sietí zásadne zmenil tok informácií a produktov. Starý model založený na jednosmernom toku informácií a produktov od výrobnej spoločnosti ku spoločnosti obchodnej a koncovému zákazníkovi, sa mení na obojsmernú komunikáciu. Vďaka 3DEXPERIENCE platforme je možné spojiť výhody rýchleho internetu, cloudových úložísk, vzdialenej spolupráce a snahy zákazníkov byť súčasťou procesu vývoja produktu v jeden unikátny, extrémne efektívny systém. Povýšte vývoj produktov vo vašej spoločnosti na novú, efektívnu a ďaleko výnosnejšiu úroveň. Vyberte si svoj odbor činnosti nižšie a zistite, ako môže 3DEXPERIENCE platforma a skúsenosti spoločnosti Technodat prispieť ku zvýšeniu efektivity a produktivity práve vo vašej firme.

1
Odstránenie obvyklých problémov vo vývojových procesoch

Pomocou 3DEXPERIENCE platformy ľahšie identifikujete problematické miesta vo vývojovom procese, a to s ohľadom na špecifiká práve vášho priemyselného odvetvia.

2
Štandardizácia vývojových procesov

3DEXPERIENCE platforma prináša významnú úsporu času a prostriedkov vďaka štandardizácii vývojových procesov.

3
Okamžitý prístup k údajom ON-LINE

Všetky dôležité údaje a technickú dokumentáciu súvisiacu s vývojom a inováciou produktov máte neustále k dispozícii vďaka napojeniu na internet a tiež voliteľnému cloudovému úložisku.

4
Využitie overených aplikácií

3DEXPERIENCE riešenie využíva špičkové, časom a hlavne zákazníkmi overené aplikácie ako CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA alebo EXALEAD.

5
Úspory vďaka bezvýkresovej výrobe

Nasadenie 3DEXPERIENCE riešenia vás zbaví zdĺhavého a nákladného procesu vytvárania a tlače 2D výkresov. Ušetríte čas a peniaze.

6
Zjednodušenie procesu vývoja výrobku

Nasadenie 3DEXPERIENCE riešenia vás zbaví problémov s roztrieštenosťou modelovacích a simulačných aplikácií. Všetko zjednotíme do výkonnej a stabilnej platformy.

7
Zapojenie emócií do vývoja produktu

Emócie hrajú kľúčovú úlohu v rámci prezentácie a predaja produktu koncovým zákazníkom. Vďaka unikátnym nástrojom platformy 3DEXPERIENCE možno emócie a teda zážitok z produktu navodiť už v rámci procesu vývoja.

8
Napojenie na existujúce informačné systémy

Využívajte výhody existujúcej informačnej infraštruktúry vo vašej spoločnosti a pripravte sa na profesionálnu prácu s veľkými dátami. Vďaka svojej otvorenosti možno 3DEXPERIENCE platformu prepojiť s väčšinou existujúcich informačných systémov

9
Nová úroveň zdieľania a vyhľadávania informácií

Nasadením 3DEXPERIENCE riešenia vo vašej spoločnosti vstúpite do novej éry komunikácie vnútri aj navonok vašej firmy. Vyhľadávanie informácií bude rýchlejšie a jednoduchšie, vaši zamestnanci, zákazníci aj spolupracujúce firmy získajú okamžitý prístup k dôležitým informáciám vrátane 3D prezentácie výrobkov.

10
Intuitívne užívateľské rozhranie

Jednotné užívateľské rozhranie pomôže vašim zamestnancom, zákazníkom i partnerom s orientáciou a urýchli prístup k dôležitým informáciám.

11
Vyššia konkurencieschopnosť

Nasadenie 3DEXPERIENCE riešenia vo vašej spoločnosti otvára cestu k obchodnej transformácií a novej úrovni konkurencieschopnosti.

12
Profesionálna implementácia

Viac než 20-ročné skúsenosti spoločnosti Technodat poskytujú záruku špičkovej implementácie 3DEXPERIENCE platformy práve vo vašej spoločnosti. Obráťte sa na odborníka a priekopníka vo svete 3D vývoja.

Predstavujeme 3DEXPERIENCE platformu
Vybrané prípadové štúdie
3DEXPERIENCE v KONŠTRUKTA-Industry, a.s.

Platforma 3DEXPERIENCE podporuje v spoločnosti KONŠTRUKTA-Industry všetky aspekty biznisu integrovanými nástrojmi pre obchod a marketing, riadenie projektu, vývoj, návrh, vizualizáciu a simuláciu výrobku, technickú prípravu jeho výroby, vlastnú výrobu, montáž a údržbu, teda po celú dobu životného cyklu výrobku.